Zestawienie aktualnych postępowań

Postępowania o udzielenie zamówień

GOODWAY sp. z o.o. prezentuje wszystkie postępowania procesów zakupowych i zamówieniowych w trybach otwartych. Przeglądanie ogłoszeń możliwe jest również w Biurze GOODWAY w Warszawie przy ul. Puławskiej 145.  Informujemy, że aby wziąć udział w postępowaniach należy złożyć lub wysłać ofertę na adres Spółki w trybie przewidzianym w ofercie. 

Zamówienia o charakterze poufnym

Ochrona poufności informacji i dokumentacji związanej z technologią Aktywatorów, zapewniana jest przez GOODWAY sp. z o.o. poprzez bezwzględne stosowanie w organizacji ścisłych zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a także wymaganie od podwykonawców stosowania co najmniej takich samych zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedniego systemu zabezpieczeń polityki, procesów, procedur, struktury organizacyjnej, funkcji oprogramowania i sprzętu lub zapewnienia bezpieczeństwa informacji i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na jeszcze wyższym poziomie.

brak postępowań