O nas

 

 

Aktywatory elektromagnetyczne


Technologia Przyszłości


Smog, według obliczeń specjalistów, kosztuje Polskę nawet 100 miliardów złotych rocznie. Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną chorób, zmniejszonej produktywności pracy,  osłabia też gospodarkę i generuje problemy społeczne. Dlatego uważamy, że walkę o neutralność klimatyczną powinniśmy traktować jako inwestycję- w lepszą i mniej kosztowną przyszłość. Natalia Kuc-Samociak
Prezes Zarządu
GOODWAY IP

Działamy od 2016 roku

 

Nasza Misja

Opracowujemy rozwiązania dla sektora energetycznego, które pozytywnie wpłyną na stan środowiska i ograniczą negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę. Technologia Aktywatorów jest głównym atutem firmy.  Nasza krótko- i średnioterminowa strategia rozwoju zakłada wdrożenie tej technologii w Polsce, a później na świecie. 

 

GOODWAY ENERGY wdraża technologię Aktywatorów węgla oraz gazu ziemnego. W 2021 roku zamierzamy rozpocząć wdrożenia Aktywatorów wodoru (H2).

Rozwój technologii Aktywatorów
wspiera NEO ENERGY GROUP

Izba Gospodarcza Gazownictwa

 

Przegląd Gazowniczy
Poznaj nasz zespół


Natalia Kuc-SamociakCEO
GOODWAY IP

Prof. Sławomir PodsiadłoDyrektor ds. Technologii
GOODWAY ENERGY

 

Przemysław Samociak

 


Dyrektor Zarządzający

GOODWAY ENERGY

Stanisław
Banerski

 

Główny Projektant

 

Beata
Cichocka-Tylman

 

Dyrektor ds. Komunikacji

 

Kamil
Rutkowski

 

Kierownik ds. Operacyjnych

 

Marta
Szczecińska

 

Asystentka Zarządu

 

Bartosz
Kędzierski

 

Koordynator ds. IT

 

Zbigniew
Adamus

 

Koordynator ds. Bezpieczeństwa

 

Patrzymy w przyszłość.


Twórzmy ją razem
na rzecz niskoemisyjnej energetyki.