Czyste powietrze.

Oszczędności
dla energetyki.

Szansa dla środowiska

 

Redukcja CO2 ze spalania paliw


Aktywatory elektromagnetyczne (AE) zmniejszają ilość spalanego węgla o 18 procent, a gazu ziemnego o 8 procent. Kiedy zostaną wdrożone w polskich elektrowniach, zredukują emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Ograniczą nie tylko obecność w powietrzu CO2, ale też  szkodliwych tlenków azotu (NOx), dwultenków siarki (SO2), chlorowodoru (HCl), fluorowodoru (HF) oraz pyłów PM2,5 i PM10. 


Węgiel

 

18% redukcja zużycia paliw

Gaz

 

8% redukcja zużycia paliw


Paliwa lotnicze

 

9% redukcja zużycia paliw

Polska myśl technologiczna

 

Dla klimatu


Jesteśmy polską spółką technologiczną, której misją jest zmniejszanie zanieczyszeń środowiska. Są wśród nas naukowcy, inżynierowie oraz menadżerowie. Wspólnie znaleźliśmy rozwiązanie, które ma szansę zrewolucjonizować sektor energetyki na świecie. Stworzyliśmy Aktywatory Paliw. 

Polska myśl technologiczna

 

Dla biznesu


Prośrodowiskowe regulacje Unii Eurpejskiej sprawiają, że spółki energetyczne, głównie węglowe, mocno tracą na wartości.  Aktywatory elektromagnetyczne mogą ograniczyć ich straty. Szacowany zysk polskich elektrowni po wdrożeniu Aktywatorów Paliw wyniesie rocznie 5,7 miliarda złotych. 

Polska myśl technologiczna

 

Dla ciebie


Nasze rozwiązanie sprawi, że wszyscy będziemy żyć zdrowiej. Zaczniemy oddychać czystszym powietrzem, bez trujących substancji. Nasze miasta staną się jeszcze bardziej bezpieczne. Dla naszych płuc. Dla nas. 

 

 

FormularzField is required
Field is required Incorrect email
Field is required
Your message was sent successfully
Sorry, your message was not sent